השיטה

shitaהעיכוב בהתפתחות המיומנויות החברתיות בעל השלכות עמוקות ונרחבות, מאחר והוא פוגע במהות קיומינו כיצורים חברתיים. מיומנויות חברתיות נשזרות בחלקיקי שנייה מאלפי חוטי זהב, ולעדינים שבהם, נדרשות ידי אמן מיומנות. שזירה מוצלחת מתבטאת בהתפתחות קשר ייחודי הכולל מתן כבוד,הקניית ביטחון, ובניית אמון.

בעבודתי אני מתבסס על מודל ה Executive Function Theory וה DIR. בנוסף, העבודה בקליניקה מסתמכת על ממצאים מתחום חקר המוח, ואיך לא, גם על התנסויות עם ילדים.
הטיפול בילד הסובל מליקוי במיומנויות חברתיות או שממוקם בקשת האוטיסטית הינו ארוך ומורכב, ומבוסס על שינוי איטי במוח. בתחילה רף הדרישות מהילד נמוך וקל לו לבטא את יכולותיו וכך מאותחלת התקשורת. כשיש תקשורת יש הצלחות ועימן התיאבון לעוד ואז משנים בעדינות את הרף, והפלא שנוצר ממשיך.